OKLADKA_V10

Album "Elbląg w starej fotografii"

Drugie wydanie albumu fotografii dawnego Elbląga pochodzących ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku. W publikacji zamieszczonych zostało 168 zdjęĆ z pierwszych czterech dekad XX wieku dokumentujące architekturę i życie mieszkańców Elbląga tamtego czasu.

Możemy na nich zobaczyć widoki ogólne, piękną zabudowę głównych ulic jak i wygląd uboższych dzielnic, obiekty wyróżniające się rozwiązaniami architektonicznymi i proste budowle. Stąd też w publikacji możemy zobaczyć Bulwar Zygmunta Augusta, fasady kamienic przy ulicy Mostowej, starą zabudowę ulicy Przymurze i nowopowstałe domy przy ulicy Pionierskiej, okazały Dwór Artusa przy Starym Rynku i popadający w ruinę budynek mieszkalny przy ulicy Janowskiej.

Starano się także ukazać ważne obiekty w życiu miasta, w tym: stocznię, przedsiębiorstwa gospodarcze, budynki użyteczności publicznej, zieleńce miejskie, kościoły. W publikacji nie zabrakło też pojedynczych zdjęć przypominających o niektórych wydarzeniach społeczno-politycznych i gospodarczych Elbląga jak wybuch I wojny światowej, pożar Mostu Wysokiego, rozbudowa portu elbląskiego czy budowa nowego gmachu Akademii Pedagogicznej.

Jednak miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy. Mimo, iż w Kolekcji nie ma dużo takich fotografii, starano się wybrać te najbardziej reprezentatywne. Możemy więc zobaczyć zatrzymanych w kadrze ludzi przy pracach budowlanych, na targu miejskim, odpoczywających w Bażantarni, przechodniów na ulicach czy zdjęcia portretowe przedstawicieli władz miejskich
 - pisze we wstępie do albumu Lidia Potykanowicz-Suda z Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Wydawca: Urząd Miejski w Elblągu, Archiwum Państwowe w Gdańsku
Premiera: 11 kwietnia 2014 roku